آبتین              آتیلا

آرسام            آرش

آرشام            آرمان

آرمتین           آرین 

 

 آیدین               احسان

 احمد                اردشیر

 اردلان                ارسلان

 افشین               امید

 امیرحسین          امین

 ایلیا                   باربد

 بارمان                 بردیا

 برزو                    بهرام

بهزاد                   بهروز

 پارسا                  پرویز

 پژمان                  پیام

پیمان                  تیمور

جمشید               جواد

جهان                  چنگیز

 حامد                 حسین

 حکمت               حمید

 

              خسرو                  داود

       رادوین                 رامبد

       رامتین                رامین

       رضا                    ساسان

       سام                  سامان

       سروش               سعید

  سهیل                سیامک

  سیاوش                سینا

 شایان                  شروین

 شهرام                 عارف

 عرشیا                  عرفان

 علی                    فربد

 فرزاد                    فرشاد

 فرشید                 فرهاد

 

      کامران                   کاوه

   کورش                     کیان

   کیوان                     کیومرث

   متین                      مجتبی

   محسن                   محمد

   مسعود                   مهدی

   مهران                     میلاد

 نادر                      ناصر

وحید                    هامون

هومن